venres, 7 de maio de 2010

OFERTA NA SECCIÓN DE PEIXERIA DO TEU SUPERMERCADO!A organización ecoloxista Greenpeace está levando adiante unha campaña en Galicia para sensibilizar aos cidadáns sobre a necesidade de ir cara unha pesca sostible. Aproveita que se están celebrando en Galicia (Coruña e Vigo) unhas reunións dos Ministros europeos de pesca, das que sairán os criterios que definirán a Política Pesqueira Común (PPC) da Unión Europea nos próximos anos. Como é habitual nesta organización, para chamar a atención nos medios de comunicación colgaron pancartas na Torre de Hércules (en Coruña) ou en parapente (en Vigo)


Que é pesca sostible para Greenpeace?:


Galicia é a primeira potencia pesqueira da Unión Europea, e este é un tema sensible entre nós, porque moitos galegos e galegas viven da pesca. Pero non hai que esquecer que algunhas empresas galegas pescan con criterios non sostibles e ás veces cometen directamente ilegalidades. Temos que concienciarnos que pescar repectando os recursos mariños é o único xeito de garantir a supervivencia desta actividade cara o futuro, non facelo é pan para hoxe e fame para mañá.

Dentro da campaña de Greenpeace analízanse os supermercados que comercializan peixe que provén de peixerías sostibles, do ranking elaborado dedúcese que todos suspenden pero con todo hai diferencia entre os que o están intentando (en laranxa) e os que non (en vermello)

Recomendacións de Greenpeace:

* Come menos pescado: los océanos no pueden soportar el continuo aumento del consumo

* Rechaza los inmaduros: no los consumas y denuncia su venta al Servicio de Protección de la Naturaleza (900 101 062)

* Mejor el más cercano: piensa en el gasto energético que supone el transporte y en el impacto sobre las poblaciones locales que pierden acceso a sus recursos

* La pesca selectiva es más sostenible: mejor consumir especies capturadas con anzuelos y redes artesanales que con artes industriales, en las que apenas hay selección de que se captura

* La acuicultura no es la solución a la crisis de los océanos: La mayoría de las especies criadas o engordadas en granjas necesitan de otros peces para alimentarse. Consume solamente especies herbívoras y marisco obtenidos de forma sostenible.

A páxina web de Greenpeace dedícalle bastante espazo ao tema pesqueiro e ten informes moi interesantes que podes consultar nestes enlaces:

-Explicación das principais técnicas pesqueiras e o impacto que teñen nos ecosistemas mariños

- Lista vermella de especies pesqueiras en perigo que non deberíamos consumir

- Acuicultura insostenible

-Material educativo sobre os océanos

-Que podes facer ti?


E rematamos cun video

Ningún comentario:

Publicar un comentario