venres, 17 de agosto de 2012

COMO PRODUCIR A TÚA PROPIA ENERXÍA

Está funcionando xa en varios países europeos (Alemaña, Italia, Holanda) un sistema de producción enerxética a pequena escala (en vivendas familiares) que pode ter grandes repercusións no sistema de producción e consumo eléctrico futuro. Collemos da OCU (organización de consumidores e usuarios) esta información:

O AUTOCONSUMO CON BALANCE NETO, aporta enerxía á rede cando sobra e cóllea cando se precisa. O sistema consiste en instalar nos fogares un sistema de producción de enerxía como paneis fotovoltaicos (que se abarataron un 60% nos últimos anos) ou pequenos aeroxeneradores (ainda moi caros debido á escasa demanda). Estes aparellos producen enerxía eléctrica que se autoconsume na vivenda propia,  no caso de que se produza máis do que se consume (durante o día) envíase o sobrante á rede eléctrica e cando se precise consumir e non haxa producción (durante a noite) cóllese da rede. A empresa eléctrica calcula o balance. Así de simple.

A OCU calcula que para unha familia cunha potencia de 3kw contratada amortízase a instalación en 9 anos. O prezo da electricidade en España subiu escandalosamente nos últimos anos (máis dun 50 %) e está hoxe entre os máis caros da UE, ver táboa.


Precísase porén unha lexislación que o permita e que estableza as condicións de pago de peaxe por acceder á rede e do prezo da enerxía que se consuma por riba do balance. Imprescindible que ambos sexan baixos para facelo rendible. O goberno español leva dende abril intentando sacar adiante unha nova lexislación, sen éxito ata o momento.

As vantaxes da xeneralización deste tipo de sistema non fai falla recalcalas: aumento da produción eléctrica, diminución de costes para as familias, menos dependencia enerxética do país, aumento da produción de paneis e nº de empregos, produción de enerxías limpas...

Dadas todas estas vantaxes por que non se lexisla xa? POLA PRESIÓN DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS,  se o sistema se xeneraliza poden ver en perigo o monopolio de produción que teñen.

Para presionar en favor desta nova lexislación constituiuse unha plataforma na que participan axentes diversos dende grupos ecoloxistas como Greenpeace, empresarios de renovables a organizacións de consumidores como a OCU,

Ningún comentario:

Publicar un comentario