sábado, 22 de maio de 2010

SOBRE A CRISE (III). FUNCIONARIOS

A semana pasada recibimos a nova do recorte dun 5% (de media) no soldo dos funcionarios públicos e os aínda máis incomprensibles recortes en pensións e persoas dependentes. Como funcionaria que son asumo este recorte como un favor que me pide a miña empresa que é o Estado ante unha situación difícil, e probablemente non vaia á folga convocada polos sindicatos, pero teño que mostrar o meu descontento.

O que se di dos funcionarios e funcionarias:

- Que temos un traballo fixo. A esencia mesma do posto de funcionario esixe precisamente eso, que os funcionarios accedan ao seu posto de traballo a través dun proceso de selección, en moitos casos moi esixente, e que non estén a merced do goberno de turno que poña ou quite persoal da administración do Estado segundo o seu interese político. O actual modelo non é bo? e a súa alternativa si?

- Que cobramos moito, eso habería que discutilo porque cando eu chamo a un electricista e me cobra 60 euros por un pequeno arranxo, ou levo o meu coche ao taller e a hora de traballo debe andar cerca de 30 euros ou a miña perruqueira me cobra 18 euros por media hora de traballo empezo a pensar si realmente é así. E xa non falemos de profesionais liberais como dentistas, avogados, arquitectos etc (que por certo case nunca dan factura, anque do noso soldo se desconta sempre o 20% de impostos ). Y en todo caso cobremos moito ou pouco cobramos sempre o mesmo, independentemente de que as cousas vaian ben ou mal, e cando o Estado ten superávit ninguén se lle ocurre subirnos o soldo, pero si ten déficit somos os primeiros en pagalo.

- Que somos moitos, somos os que ocupamos as prazas que convocou a administración do Estado, nin máis nin menos, supoño porque se precisaban neste Estado do Benestar (?) no que vivimos e no que o Estado presta unha gran cantidade de servizos aos cidadáns. Cerca do 50 % do funcionariado pertence a educación e sanidade e a media de funcionarios es España é similar á de países do noso entorno: España 5,52 % da poboación, algo por riba de Gran Bretaña 3,41 ou Alemaña 5,47% e bastante por debaixo de Bélxica 8%, Francia 8% ou Finalandia 10,6 %, (ver este enlace)

- Que non traballamos, nós facemos o que se nos pide, se algún funcionario ou funcionaria non cumpre probablemente o culpable sexa o seu xefe superior que non controla o que debería. Pero para ser realista si pode ser certo que hai unha porcentaxe, non creo que moi grande, de funcionariado que podería facer mellor o seu traballo, pero cando se di que non traballamos se está falando de máis de 2,6 millóns de traballadores entre os que están: os médicos e enfermeiras dos hospitais que atenden desbordados as urxencias e ás veces sufren agresións, os funcionarios de prisións, os profesores que atenden a alumnado inmigrante con problemas de integración ou con dificultades de aprendizaxe, policías e garda civís que se xogan a vida, xuíces e funcionarios de xulgados saturados, bombeiros etc, etc, etc.

En fín eu asumo o recorte, non me queda outra, pero co compromiso de que non sexamos nós só os que fagamos o sacrificio:

- Vaise facer algo coas SICAV que tributan ao 1%, cando os intereses de calquer conta bancaria teñen unha retención do 19%?


- Vai a UE, esa que tanto se congratula das medidas de axuste do goberno español, facer algo en relación a paraísos fiscais na propia Unión como Luxemburgo ou fóra dela como Suiza, Andorra ou Mónaco? a onde saben de certo que vai diñeiro non declarado a facenda ou de actividades ilícitas.


- Vaise facer algo para simplificar a estrutura política do Estado Español, na que temos 4 administracións: a estatal, a autonómica , a provincial e a local? Saben que esto supón 1 presidente do goberno, X ministros, 17 presidentes autonómicos, X conselleiros x 17, X directores xerais, X subdirectores xerais, X altos cargos, 8112 alcaldes, 65896 concejales, 1206 parlamentarios autonómicos, 1031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores… multiplicade esto por soldos, dietas e coche oficial,chófer e proteción policial en moitos casos.


Hoxe aparecen nos xornais algúns titulares interesantes:




Zapatero demora el impuesto de los ricos


Sus fechorías salen gratis: paga el ciudadano.Directivos y políticos que sumieron al mundo en la crisis quedan impunes - Preocupa la tolerancia con la irresponsabilidad



Ningún comentario:

Publicar un comentario