luns, 19 de outubro de 2009

Por que Blog de Xeografía crítica?

Porque nos inflúe a maneira de pensar dos xeógrafos radicais. Estas persoas nos anos sesenta do s. XX, apoiándose nas ideas dos filósofos da chamada Escola de Frankfurt (Adorno, Marcuse, Walter Benjamin...) que reformularon as teorías marxistas, criticaron o cientifismo e positivismo imperante en tódalas ciencias (físicas e humanísticas), consecuencia do desenvolvemento económico espectacular posterior á segunda guerra mundial e da euforia científica que levou á humanidade a grandes logros técnicos como a chegada á Lúa pero que non resolvía os problemas máis prioritarios como a fame no mundo.

Eles reivindicaban una Xeografía para a acción, que non só persiga coñecer o mundo senón tamén melloralo.

Modestamente o afirmamos, pero esta tamén é a idea que nos move a nós.

Ningún comentario:

Publicar un comentario